Echtheidskenmerken van Nederlandse documenten voor vreemdelingen

Choose Language
gb nl

Controle

EU-, EER-lidstaten of Zwitserland, wel of geen document

Onderdanen van een land dat behoort tot de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, hebben geen verblijfsvergunning nodig om in Nederland te wonen. Het paspoort (of de ID-kaart) van het land waarvan zij de nationaliteit hebben, is het bewijs dat zij rechtmatig in Nederland verblijven en hier mogen werken. Zij hoeven zich niet te melden bij de IND en zij hoeven bij de IND ook geen bewijs van rechtmatig verblijf aan te vragen. De werkgever hoeft ook geen tewerkstellingsvergunning (TWV) aan te vragen als zij in Nederland willen werken, tenzij zij de Kroatische nationaliteit hebben.

Als een Kroaat in Nederland wil werken heeft hij een TWV nodig. Hij kan niet zelf een TWV aanvragen, dit kan alleen de werkgever. Kroaten hebben geen verblijfsvergunning nodig om in Nederland te wonen. Zij hoeven zich ook niet te melden bij de IND. Voor Kroaten is het mogelijk om bij de IND een aanvraag in te dienen voor toetsing aan het recht van de Europese Unie (Type EU/EER). Hiermee kunnen zij in het bezit komen van een verblijfsdocument als bewijs van rechtmatig verblijf. Dit is niet verplicht.

Een familie- of gezinslid van een burger van de Unie die zelf niet de nationaliteit van de EU-, EER-lidstaten of Zwitserland heeft, moet een aanvraag indienen om toetsing aan het EU-recht en afgifte van een verblijfsdocument EU voor verblijf bij een burger van de Unie (de verblijfgever). Het is verplicht om een aanvraag om toetsing aan het EU-recht in te dienen. Hiermee toont hij aan dat hij legaal in Nederland verblijft en met welk verblijfsdoel dat is.

EU/EER-onderdanen en Zwitsers zijn vreemdelingen met één van de volgende nationaliteiten: België, Bulgarije Cyprus, Denemarken, Duitsland , Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië en Noord-Ierland), IJsland, Zweden en Zwitserland.